Armirano betonski radovi

Armirano betonski radovi odnose se na izvedbu nosivih konstrukcija. Izvode se od nabijenog betona u koje je uložena armatura. Beton nastaje miješanjem cementa, agregata i vode. Može sadržavati dodatne aditive koje se koriste za dobivanje tehničkih parametara. Armatura ima ulogu da preuzme vlačna naprezanja koja beton ne može preuzeti. Betoniraju se temelji, ploče, zidovi, stupovi, grede, serklaži, nadvoji, stubišta, ograde. Cijena betoniranja i armiranja ovisi o vrsti i količini željeza, marki betona, načinu ugradnje, obradi i njezi betona, te vrsti konstrukcije. Troškove armirano betonskih radova procijenite unosom količine u kalkulator cijena betoniranja i armiranja.

cijena betoniranja

Kalkulator cijena betoniranja i armiranja

Možda će Vas zanimati