Fasaderski radovi

Fasaderski radovi se odnose na izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova. Stiropor i kamena vuna najčešće se koriste za izradu demit fasade na obiteljskim kućama i zgradama.

cijena izrade fasade

Kalkulator cijena izrade fasade

Fasaderski radovi [EUR]

1. Cijena montaže i demontaže skele

Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele. Cijena za period od mjesec dana.
m2
€ / m2

2. Cijena stiropor fasade

Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 10,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom acrylnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
m2
€ / m2

3. Cijena fasade od kamene vune

Izrada demit fasade koja se sastoji od: kamene vune debljine 10,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom silikatnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
m2
€ / m2

4. Cijena izrada fasadne sokle

Izrada podnožja fasade koja se sastoji od: stirodura debljine 5,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za sokl, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom mozaik žbukom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
m2
€ / m2

5. Cijena montaže klupčice

Montaža prozorskih klupčica na ljepilo. U cijenu je uključen rad i ljepilo.
m1
€ / m1

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Fasaderski radovi

Fasaderski radovi se odnose na izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova. Stiropor i kamena vuna koriste se najčešće za izradu demit fasade na obiteljskim kućama. Međutim, razlikujemo i fasade od kamena, drvene fasade, staklene fasade i dr. Na obiteljskim kućama fasada se obično završava dekorativnom žbukom koja može biti od akrila, silikona i silikata. Fasadni sokl se oblaže ekstrudiranim stiroporom i završava dekorativnom emulzijom tipa Teraplast. Cijena fasade po m2 ovisi o vrsti i debljini izolatora, proizvođaču fasadnog sustava, površini objekta te izvođaču radova.