Gips-kartonski radovi

Gips-kartonski radovi su završni radovi u interijeru prilikom gradnje i adaptacije. Brza i jednostavno montaža skraćuje vrijeme izvedbe završnih radova – pregradni zidovi, spušteni strop, police za knjige i dr.

cijena knaufa po m2

Kalkulator cijena suhe gradnje

Gips-kartonski radovi [EUR]

1. Cijena pregradnog GK zida 5 cm

Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 5 cm (zid debljine 7,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

2. Cijena pregradnog GK zida 7,5 cm

Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

3. Cijena pregradnog GK zida 10 cm

Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 10 cm (zid debljine 12,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

4. Cijena GK obloge zida

Izrada obloge zida od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

5. Cijena kosog spuštenog GK stropa

Izrada kosog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

6. Cijena ravnog spuštenog stropa - 50 cm

Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 50,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

7. Cijena GK špalete do 20 cm

Obrada špaleta od GK ploča širine do 20,00 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m1

8. Cijena izrade L maske do 20x20 cm

Izrada L maske od GK ploče širine do 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m1
€ / m1

9. Cijena izrade U maske do 20x20 cm

Izrada U maske od GK ploče širine do 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m1
€ / m1

10. Cijena ljepljenja GK ploče na zid

Ljepljenje GK ploče na zidove i priprema do ličenja. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Gips-kartonski radovi

Gips-kartonski radovi su završni radovi u interijeru prilikom gradnje i adaptacije. Brza i jednostavno montaža gipsanih ploča skraćuje vrijeme izvedbe završnih radova – pregradni zidovi, spušteni strop, police za knjige i dr. Spušteni strop je funkcionalno rješenje koje vam omogućava sakrivanje starog oštećenog stropa ili estetskih detalja poput instalacija, cijevi i sl. Cijena gipsanog pregradnog zida ovisi o debljini i visini zida, te izolaciji u samom zidu. Cijena spuštenog stropa uvjetovana je oblikom potkonstrukcije, debljni i vrsti gipsanih ploča te visini stropa. Troškove gips-kartonskih radova jednostavno procijenite unosom količine u kalkulator cijena suhe gradnje.