Gradnja temelja

cijena gradnje temelja
Kalkulator cijena gradnje temelja

Kalkulator cijena gradnje temelja

1. Cijena trakastih temelja

Iskop traka u zemlji, izrada i montaža armature, izrada oplate za nadtemeljne zidove i podnu ploču te betoniranje. U cijeni rad i materijal.
m2
€ / m2

2. Cijena temeljne ploče

Skidanje sloja humusa, postava geotekstila, zbijanje kamenog agregata, izrada podložnog betona, hidroizolacije, željaza, oplate i betoniranje plivajuće ploče d=25cm. U cijeni rad i materijal.
m2
€ / m2

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Napomena: Usluga je trenutno dostupna u Zagrebu i okolici.

Upit za gradnju temelja

Upit za gradnju temelja

Pošaljite nam osnovne informacije o radovima, a mi ćemo Vam se povratno javiti.

1. Opis radova

Opišite što treba napraviti.
Tip građevine
m2

2. Kontakt

Unesite vaše kontakt podatke.
Privola

Temeljna konstrukcija

Gradnja kuće počinje s temeljem, doslovno i figurativno. Odabir odgovarajuće vrste temelja ključan je za stabilnost, sigurnost i dugovječnost vašeg doma.

Sastav zemljišta

Važnost razumijevanja sastava zemljišta

Prije nego što odaberete tip temelja za svoju kuću, važno je razumjeti sastav zemljišta na kojem gradite. Različiti tipovi tla imaju različite karakteristike koje mogu utjecati na stabilnost i sigurnost temelja.

Glavne vrste tla

 1. Pjeskovito tlo: Ima dobru drenažu, ali može biti nestabilno ako nije pravilno zbijeno.
 2. Ilovasto tlo: Dobro zadržava vodu i pruža stabilnu osnovu, ali može se skupljati i širiti ovisno o sadržaju vlage.
 3. Glina: Može biti problematična zbog velike sklonosti skupljanju i širenju, što može uzrokovati pomicanje temelja.
 4. Šljunčano tlo: Pruža izvrsnu drenažu i stabilnost, ali može zahtijevati dodatnu pripremu za postizanje ravne površine.

Ispitivanje tla

Prije izgradnje, važno je provesti geotehničko ispitivanje tla kako bi se utvrdilo koje vrste tla prevladavaju na vašem gradilištu. Ovo će vam pomoći u odabiru odgovarajućeg temelja i osigurati dugoročnu stabilnost vaše kuće.

Podaci koji se dobiju ispitivanjem tla čine geomehanički elaborat. Geomehanički elaborat sadrži:

 • dubinu i nosivost pojedinih slojeva
 • temeljno tlo
 • podzemne vode (ako ih ima)
 • procjenu rizika od klizanja
 • slijeganje terena

Iskolčenje objekta

Proces iskolčenja

Iskolčenje objekta je ključan korak u pripremi gradilišta koji osigurava da su svi dijelovi zgrade pravilno postavljeni prema projektu. Iskolčenje provodi geodet upotrebom geodetskih instrumenata za mjerenje i postavljanje oznaka koje definiraju granice objekta.

Izrada nanosne skele

Što je nanosna skela?

Nanosna skela je privremena struktura koja služi za nanošenje položaja širine i međusobne udaljenosti budućih temelja i prizemnih (podrumskih) zidova zgrade. Postavlja se na kuteve građevina. Ostaje dok se ne izbetonira temelj i podrum.

Izrada nanosne skele

 1. Materijal: Sastoji se od stupića i daski. Daske su vodoravno postavljene.
 2. Sastavljanje okvira: Daske nanosne skele podignute su 80-100cm iznad terena, 20-30cm iznad poda prizemlja. Nanosna skela je 1-2m odmaknuta od obilježenih kontura zgrade.

Vrste temelja za kuću

1. Trakasti temelji

Primjena

Ovi temelji se najčešće koriste za manje zgrade i kuće na stabilnom tlu. Oni se sastoje od kontinuiranih betonskih traka koje podupiru nosive zidove.

Izrada

 • Iskopavanje rovova: Rovovi se kopaju duž nosivih zidova planirane građevine.
 • Postavljanje armature i uzemljenja: Unutar rovova na pripreljenu podlogu postavlja se armatura za dodatnu čvrstoću.
 • Betoniranje: Rovovi se pune betonom koji se zatim ostavlja da očvrsne.
 • Izrada nadtemljenih zidova: Izrada dvostrane oplate u koju se postavalja armatura i betoniraju zidovi.
 • Izrada podne ploče: Nasip materijala iz iskopa i šljunka, postava armature i instalacijskih cijevi, oplate i betoniranje.

2. Plivajuća temeljna ploča

Temeljna ploča je velika betonska ploča koja prekriva cijelu površinu zgrade, pružajući veću stabilnost i zaštitu od vlage. Idealna je za područja s visokim razinama podzemnih voda.

Koraci u pripremi podloge

 1. Čišćenje terena: Uklanjanje svih površinskih materijala, kao što su biljke, korijenje i kamenje.
 2. Niveliranje terena: Osiguravanje ravne podloge za postavljanje temeljne ploče.
 3. Dodavanje šljunka ili pijeska: Postavljanje sloja šljunka ili pijeska kako bi se poboljšala drenaža i stabilnost ploče.
 4. Zbijanje tla: Upotreba vibracionih strojeva za zbijanje tla i osiguravanje čvrste osnove.

Pravilna priprema podloge ključna je za osiguravanje dugovječnosti temeljne ploče. Ako podloga nije dobro pripremljena, može doći do slijeganja ploče, pucanja betona i drugih strukturnih problema.

Razvod instalacija

Planiranje instalacija prije betoniranja

Razvod instalacija, poput vodovoda, kanalizacije i električnih vodova, treba pažljivo isplanirati prije betoniranja temeljne ploče.

Koraci u razvodu instalacija

 1. Izrada plana: Detaljan plan instalacija koji uključuje položaj svih vodova i priključaka.
 2. Iskopavanje rovova: Rovovi za instalacije se kopaju prije postavljanja betona.
 3. Postavljanje cijevi i vodova: Instalacije se postavljaju u rovove i provjeravaju se na ispravnost.
 4. Zaštita instalacija: Prije betoniranja, instalacije se štite kako bi se spriječilo oštećenje.

Rano planiranje instalacija omogućava jednostavniji i brži proces izgradnje te smanjuje rizik od oštećenja vodova tijekom betoniranja.

Uzemljenje temeljne ploče

Važnost uzemljenja

Uzemljenje temeljne ploče je bitno za sigurnost električnog sustava kuće. Dobar sustav uzemljenja osigurava zaštitu od električnih udara i prenapona.

Koraci u uzemljenju temeljne ploče

 1. Postavljanje uzemljivača: Čelične šipke ili trake postavljaju se unutar temeljne ploče i povezuju s glavnim uzemljivačem.
 2. Povezivanje uzemljenja: Uzemljivači se povezuju s električnim sustavom kuće kako bi se osigurala kontinuitet uzemljenja.
 3. Provjera uzemljenja: Prije betoniranja, sustav uzemljenja se provjerava kako bi se osigurala ispravnost.

Prednosti dobrog uzemljenja

 • Osigurava sigurnost električnog sustava
 • Smanjuje rizik od električnih udara
 • Pruža zaštitu od prenapona

Hidroizolacija temelja

Zaštita temelja od vlage

Hidroizolacija temelja ključna je za zaštitu zgrade od prodiranja vode i vlage, što može uzrokovati strukturna oštećenja i plijesan.

Metode hidroizolacije

 1. Bitumenske membrane: Postavljanje bitumenskih membrana na vanjske zidove temelja.
 2. Tekuće membrane: Nanošenje tekućih hidroizolacijskih materijala koji formiraju nepropusnu barijeru.
 3. Drenažni sustavi: Postavljanje drenažnih cijevi oko temelja kako bi se voda odvela daleko od zgrade.

Prednosti hidroizolacije

 • Sprječava prodiranje vode u temelje
 • Povećava dugovječnost zgrade
 • Smanjuje rizik od plijesni i oštećenja interijera

Koliko dugo traje izgradnja temelja?

Izgradnja temelja obično traje od 2 do 4 tjedna, ovisno o složenosti projekta i vremenskim uvjetima.