Kamenorezački radovi

Kamenorezački radovi odnose na postavljanje kamene obloge na razne podne, zidne, radne i prometne površine.

cijena postavljanja kamena

Kalkulator cijena postavljanja kamena

Kamenorezački radovi [EUR]

1. Cijena postavljanja klupčica

Postavljanje kamenih prozorskih klupčica. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.
m1
€ / m1

2. Cijena postavljanja kamena na pod

Oblaganje podova rezanim kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.
m2
€ / m2

3. Cijena postavljanja kamena na zid

Oblaganje zidova rezanim kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.
m2
€ / m2

4. Cijena postavljanja sokla

Postava kamenog sokla. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.
m1
€ / m1

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Kamenorezački radovi

Kamenorezački radovi odnose na postavljanje kamene obloge na razne podne, zidne, radne i prometne površine. Ovisno o podlozi i namjeni, koristi se granit, mramor, travertin, umjetni kvarc, umjetni mramor te porfido kamen. U interijeru kamen se ugrađuje kao završna zidna i podna obloga, obloga stubišta, u kuhinji za radne ploče, u kupaonici za kade, ploče umivaonika. U eksterijeru, kamen se koristi kao obloga fasade, za prozorske klupčice, popločavanje terase, stepenica, kolnih prilaza, staza i sl. Cijene postavljanja kamena ovise o vrsti i debljini kamena, podlozi te izvođaču radova. Troškove kamenorezačkih radova procijenite unosom količine u kalkulator cijena postavljanja kamena.