Krovopokrivački radovi

Krovopokrivački radovi odnose se na gradnju krovišta, nadstrešnica, sjenica.

cijena gradnje krova

Kalkulator cijena gradnje krova

Krovopokrivački radovi [EUR]

1. Cijena demontaže crijepa

Demontaža starog krovnog pokrova od cijepa/salonita i odlaganje na gradilištu.
m2
€ / m2

2. Cijena rušenja starog krova

Demontaža stare krovne konstrukcije i odlaganje na gradilištu.
m2
€ / m2

3. Cijena gradnje krovne konstrukcije

Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog, trostrešnog i četverostrešnog krovišta iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi.
m2
€ / m2

4. Cijena daskanja krova

Opšivanje krovne kose plohe daskama d=24mm (daskanje) i pokrivanje jednim slojem obične ljepenke s odgovarajućim preklopom. U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

5. Cijena daskanja strehe

Opšivanje istaka krova obrađenom drvenom oplatom na pero i utor. U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

6. Cijena postavljanja krovne folije

Postavaljanje vodonepropusne paropropusne folije na krovnu plohu. U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

7. Cijena letvanja krova

Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm te dodatno letvanje u poprečnom smjeru (kontraletve). U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

8. Cijena pokrivanja krova crijepom

Pokrivanje krova glienenim/betonskim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

9. Cijena postavljanja sljemenjaka

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.
m1
€ / m1

10. Cijena pokrivanja krova limom

Pokrivanje krova pocinačanim limom u boji na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Krovopokrivački radovi

Krovopokrivački radovi odnose se na gradnju krovišta, nadstrešnica, sjenica. Ravni krovovi se pokrivaju limom, a kosi osim lima se pokrivaju crijepom (glineni ili betonski). Glavni zadatak krovnog pokrivača je zaštititi zgradu od atmosferskih utjecaja. Nadstrešnice, osim crijepom se pokrivaju i prozirnim leksanom. Troškovi gradnje krova povezani su i s dodatnim radovima kao što su: ugradnja horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi, opšava dimnjaka, snjegobrana, odzračnika, izlaza na krov te krovnih prozora. Cijena gradnje korova po m2 ovisni o tipu krova, krovnom pokrovu te izvođaču radova. Troškove krovopokrivačkih radova procijenite unosom količine u kalkulator cijena gradnje krova.