Limarski radovi

Limarski radovi se odnose na izradu i postavu konstrukcija od pocinčanog, bakrenog i aluminijskog lima te cinkotita.

cijena krovne limarije

Kalkulator cijena krovne limarije

Limarski radovi [EUR]

1. Cijena žlijeba

Montaža visećeg žlijeba fi 12cm na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz platificiranog lima d=0.55 mm pričvršćen na rogove pocinčanim željeznim kukama. U cijeni rad i materijal.
m1
€ / m1

2. Cijena vertikalne cijevi

Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi fi 12cm iz plastificiranog lima d=0.55mm. Vertikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od cca 1.00m. U cijeni rad i materijal.
m1
€ / m1

3. Cijena izljevnog koljena

IIzrada i montaža izljevnih koljena na vertikalnim odvodnim cijevima. Koljena su fi 12cm, izrađena iz plastificiranog lima d=0.55mm. U cijeni rad i materijal.
kom
€ / kom

4. Cijena opšava dimnjaka

Izrada i opšivanje dimnjaka sa jednim otvorom plastificiranim limom d=0.55mm, razvijene širine 50cm. U cijeni rad i materijal.
kom
€ / kom

5. Cijena krovne uvale

Izrada i opšivanje krovne uvale platificiranim limom d=0.55mm, razvijene širine 60cm. U cijeni rad i materijal.
m1
€ / m1

6. Cijena opšava krova

Izrada i opšivanje zabatnog ruba krova plastificiranim limom d=0.55mm, razvijene širine 33cm. U cijenu uključeni rad i materijal.
m1
€ / m1

7. Cijena prozorske klupčice

Izrada i montaža prozorske klupčice iz plastificiranog lima d=0.55 mm, razvijene širine 25 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.
m1
€ / m1

8. Cijena snjegobrana

Ugradnja plastificiranih snjegobrana. U cijenu uključen rad i materijal.
kom
€ / kom

9. Cijena zaštitne mrežice protiv ptica

Postava plastificirane mrežice protiv ptica duž strehe. U cijenu uključen rad i materijal.
m1
€ / m1

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Limarski radovi

Limarski radovi odnose se na izradu i postavu konstrukcija od pocinčanog, bakrenog i aluminijskog lima te cinkotita. Lim se koristi kao krovni pokrov (trapezni lim, falcani lim i lim u obliku crijepa). Kod gradnje krova postavlja se na sljedeće pozicije – opšav krova (veterlajsne), opšav dimnjaka, horizontalni žljebnjaci, vertikalne odvodne cijevi, snjegobrani, zaštita od ptica i dr. Osim za zaštitu krova, lim se koristi kao okapni lim, podložni lim, parapetni lim zidni lim, diletacijski lim i sl. Lim se koristi i za prozorske klupčice. Troškove građevinske limarije jednostavno procijenite unosom količine u kalkulator cijena krovne limarije.