Rušenja i demontaže

Rušenja i demontaže odnose se na rušenje raznih konstrukcija i objekata te razne demontaže. Konstrukcije su najčešće od betona, cigle i drva.

cijena rušenja

Kalkulator cijena rušenja i demontaže

Rušenja i demontaže [EUR]

1. Cijena rušenja armirano-betonske ploče

Rušenje međukatne konstrukcije od AB ploče debljine do 18cm.
m3
€ / m3

2. Cijena rušenja ploče od FERT gredica

Rušenje međukatne konstrukcije od MONTA ili FERT gredica.
m2
€ / m2

3. Cijena rušenja zida od opeke

Ručno rušenje pregradnih zidova od šuplje opeke debljine do 10 cm.
m2
€ / m2

4. Cijena rušenja zida od betona

Ručno rušenje pregradnog zidova od betona i armiranog betona debljine do 8 cm.
m2
€ / m2

5. Cijena demontaže stolarije

Demontaža postojeće dotrajale unutarnje i vanjske stolarije.
kom
€ / kom

6. Cijena skidanja parketa

Skidanje parketa.
m2
€ / m2

7. Cijena rušenja keramike

Rušenje keramičkih pločica sa zidova i poda.
m2
€ / m2

8. Cijena rušenja dimanjaka

Rušenje oštećenih i dotrajalih dimnjaka od pune cigle.
m3
€ / m3

9. Cijena otucanja žbuke

Otucanje stare žbuke sa zidova.
m2
€ / m2

10. Cijena odvoza šute

Utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala sa gradilišta na deponiju.
m3
€ / m3

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Rušenja i demontaže

Rušenja i demontaže odnose se na rušenje raznih konstrukcija i objekata te razne demontaže. Konstrukcije su najčešće od betona, željeza, cigle i drva. Prilikom rušenja postojećih objekata dolazi do rušenja svih etaža. Kod adaptacije interijera ruše se pregradni zidovi, opločenja zidova i poda, demontira se stolarija, uređaji, instalacije i dr. Ako se rušenjem utječe na statiku građevine potrebno je prije napraviti statički proračun te uvijek provoditi mjere sigurnosti i zaštite. U troškove rušenja i demontaže treba uključiti odvoz šute. Troškove rušenja jednostavno procijenite unosom količine u kalkulator cijena rušenja i demontaže.