Zemljani radovi

Zemljani radovi vezani su uz iskop, odvoz i planiranje zemlje.

cijena iskopa zemlje

Kalkulator cijena zemljanih radova

Zemljani radovi [EUR]

1. Cijena strojnog iskopa - površinski

Površinski iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm.
m3
€ / m3

2. Cijena ručnog iskopa zemlje

2. Cijena ručnog iskopa zemlje.
m3
€ / m3

3. Cijena strojnog iskopa zemlje

Strojni iskopi u tlu III kategorije, širine do 1.00 m, dubine do 2.00 m.
m3
€ / m3

4. Cijena zatrpavanja zemljom

Zatrpavanje oko temelja zemljom i materijalom dobivenim od iskopa uz potrebno nabijanje.
m3
€ / m3

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Zemljani radovi

Zemljani radovi vezani su uz iskop i planiranje zemlje. Početak gradnje započinje zemljanim radovima koji kreću s pripremom gradilišta. Iskop zemlje je obično strojem, a može biti i ručno. Najvažnije pozicije koje spadaju u zemljane radove su: iskop zemlje za temelje, iskope zemlje za podrum,  iskop zemlje za ogradu, iskop za septičku jamu, iskop zemlje za rovove kanalizacije, iskop zemlje za šahtove, skidanje humusa, zatrpavanje zemljom, nasip drenažnog sloja šljunka. Troškove iskopa zemlje jednostavno procijenite unosom količine u kalkulator cijena zemljanih radova.