Zidarski radovi

Zidarski radovi se odnose na zidanje zidova, žbukanje, izradu estriha i razne ugradnje.

cijena zidanja

Kalkulator cijena zidarskih radova

Zidarski radovi [EUR]

1. Cijena zidanja zida punom ciglom

Zidanje zida od pune opeke d= 12 cm. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

2. Cijena zidanja zida blok opekom

Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od blok opeke d= 25 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.
m2
€ / m2

3. Cijena zidanja vanjskih zidova porobetonom

Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) blokovima od porobetona d= 20 cm. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

4. Cijena zidanja pregradnih zidova šupljom ciglom

Zidanje pregradnih zidova d= 10 cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

5. Cijena zidanja pregradnih zidova porobetonom

Zidanje pregradnih zidova d = 10 cm porobetonom. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

6. Cijena strojnog žbukanja zidova/stropa

Grubo i fino strojno žbukanje zidova/stropa gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

7. Cijena izrade strojne glazure (estriha)

Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2cm te ugraditi mrežu Q 131 ili armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključen rad i materijal.
m2
€ / m2

9. Cijena ugradnje nadvoja

Dobava i ugradba montažnih nadvoja dužine 1,0 m nad vratima i prozorima. U cijenu uključen rad i materijal.
kom
€ / kom

10. Cijena zidanja gotovog dimnjaka

Zidanje dimnjaka tipa "Schiedel" presjeka 40/40 cm, sa otvorom fi 16cm, komplet sa svim fazonskim komadima i sve po uputi proizvođača. U cijenu uključen rad i materijal.
m1
€ / kom

Sveukupno

Napomena: Cijene su isključivo informativne (bez PDV-a) i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Zidarski radovi

Zidarski radovi se odnose na zidanje zidova, žbukanje, izradu estriha i razne ugradnje. Najčešći građevinski materijal za izradu zidova je opeka tj. cigla. Međutim, sve više se koristi i porobeton kako za vanjske tako i za pregradne zidove. U interijeru često nailazimo na pregradne zidove od knaufa i nešto rjeđe od staklene cigle. Nakon izrade zida od cigle slijedi žbukanje odnosno obrada zidova i stropa mortom radi izravnavanja površine i postizanja željenog izgleda površine. Žbukanje se izvodi gipsanom ili vapneno cementnom žbukom – ručno ili strojno. Troškove zidanja i žbukanja  jednostavno procijenite unosom količine u kalkulator cijena zidanja.