Gradnja kuće – formalnosti i dokumentacija

5.248
dokumentacija za gradnju kuću

Gradnja vlastitog doma je zasigurno jedna od većih životnih odluka i često dugotrajan proces kojem treba pristupiti s dobrim planiranjem i organizacijom. Osim planiranja budžeta za gradnju, provjerie koja dokumentacija za gradnju kuće vam je potrebna na tom putu.

Prije nego počnete graditi svoju kuću, čekaju vas pripremne radnje koje zahtijevaju strpljenje, organizaciju i vrijeme. Radi se o dobivanju dozvola, prikupljanju potrebne dokumentacije te obavljanju pravnih formalnosti. S obzirom na dosta stroge hrvatske, a pogotovo europske zakone vezane uz gradnju, u nastavku donosimo pregled koraka i uputa kako što brže i jednostavnije obaviti ove pripremne radnje.

Novi Zakon o gradnji stupio je na snagu 2014. te je uveo neke promjene. Neovisno gradite li prizemnicu ili želite izgraditi veću komforniju katnicu, potreban vam je po jedan bitan dokument za cijeli objekt. Obiteljska kuća više nije klasificirana veličinom, nego namjenom, kao i posebnim uvjetima.

Svakako treba napomenuti da svu potrebnu dokumentaciju pribavite na vrijeme, tj. prije nego krenete s gradnjom kuće.

1. Lokacijska informacija

Provjera same mogućnosti gradnje objekta je vaš prvi korak, a u kojem vam je potreban arhitekt i geodet. Kako biste utvrdili je li moguće graditi na zemljištu, obavlja se ispitivanje uvjeta, namjena zemljišta, uvjete za izgradnju, koeficijenti iskoristivosti. Ove provjere obično obavlja arhitekt, dok paralelno izrađuje i idejnu skicu.

2. Idejno rješenje

Nakon navedene procjene, i skice, izrađuje se Idejno rješenje. Idejno rješenje je nacrt, a prethodi glavnom projektu. Na temelju idejnog rješenja potrebno je ishoditi posebne uvjete za izradu glavnog projekta.

3. Glavni projekt

Glavni projekt je jedan od najbitnijih elemenata za dobivanje građevinske dozvole, i čini ga skup projekata različitih struka. Skup ovisi o zahtjevnosti objekta i vrsti radova koje želite provesti, pa se može sastojati od strojarskog, arhitektonskog, građevinskog, geodetskog, krajobraznog projekta, itd.

4. Suglasnosti javnopravnih tijela

Nakon izrade glavnog projekta, potrebno je ishoditi suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela, poput MUP-a, HEP-a, Vodovoda, itd. koje će izdati potvrdu da je glavni projekt zadovoljio sve uvjete.

5. Građevinska dozvola

Nakon ishođenih suglasnosti na glavni projekt, slijedi izdavanje najbitnijeg i svima poznatog dokumenta; građevinske dozvole, a kojom se dozvoljava početak građevinskih radova. Izdaje se za gradnju novih, ali i za adaptaciju i prenamjenu postojećih objekata. Rok za pristupanje građenju obiteljske kuće jest 3 godine od dana pravomoćnosti dozvole, dok je rok za dovršetak radova obično između 3 do 5 godina, ovisno o skupini u koju je razvrstana.

6. Početak gradnje

Nakon ishođenja građevinske dozvole, gradnja vašeg doma može početi. U propisanom roku od 8 dana prije početka građenja obvezni ste obavijestiti nadležno tijelo za gradnju o početku gradnje. U prijavi početka građenja investitor je dužan između ostalog imenovati izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Naravno, vaša gradnja mora biti u skladu s prethodno ishođenom građevinskom dozvolom.

7. Uporabna dozvola

Nakon što izgradite vašu kuću, ostaje vam još zadnji korak kod papirologije, a to je ishođenje uporabne dozvole. Uporabna dozvola se izdaje u roku od 8 dana od obavljenog tehničkog pregleda, ako se utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, te da je priključena na svu potrebnu infrastrukturu i da je zemljište na području gradilišta dovedeno u uredno stanje. Nakon što vam bude izdana uporabna dozvola, kuću možete koristiti, te je pomoću iste upisati u katastar i zemljišne knjige.

Postupak izgradnje kuće, kao i ishođenje navedenih dozvola se događa u fazama, te svaka faza oduzima vrijeme i zahtijeva strpljenje. No, na kraju kada je vaša ideja postala dom iz snova, uvidjet ćete kako se trud i više nego isplatio. Ako planirate gradnju kuće, procijenite troškove ovog kalkulatora za gradnju kuće.

Nastavite čitati

Možda će Vas zanimati